Photo Albums

Select the photos below to view.

Album Contents


Nga Korero

Whakarurumai-o-te-rangi te Wharekai

Manuhiri Shelter

Side view

Flag Pole

Whakarurumai-o-te-rangi

Te Pae tapu raua ko Te whare tipuna a Tuteao

He Marae Auahi Kore

Taiahaha, Taiahaha