Tributes/Profiles

Te Whare Tipuna a Tu Teao
He tipuna o Nga Maihi
 
Following the Crown’s land confiscation, the people of Nga Maihi had to reconstitute itself around Tu Teao MWire Duncanarae. The reestablishment of a settlement for Nga Maihi was set about by elders Penetito Hawea, Kahu Hawea, Eru Tumutara, Wi Duncan, Raerino Patupo and other hapu elders of the time.Hauauru Vercoe
 
 
The land that Tu Teao Marae stands on was gifted by Wire Duncan and his sister Maria for the people of Nga Maihi. Work on the marae began in 1925. The wood was carted by Hauauru Vercoe, Te Rame Raerino and Haare Karekare from the Omataroa Forest to Hekerangi in Te Teko, where Tu Teao now stands. They used two wagons and 14 horses. Te Mamaku was the chief Carpenter.
 
 
Te MamakuTu Teao was opened in July 1927 and renovated and reopened on October 12th 1972. Mickey Coates, Te Rame Raerino, Takawai and Kira Erueti and a young Hahipene Hakahaka Hona were among the first Trustees. The land was gazzetted as a reserve under the Maori Affairs Act 1953 on 25 January 1984 by the trustees Hahipene Hona, Frankie Samuels, Barney Vercoe, Gordon Pryor, Eric Moses, Terence Niao, Kaki Akuhata, Rangitiaria Erueti and Miriama Paul.
 
 
 
 
Te Whare Kai a Te Whakaruru mai o te Rangi
Koia te hoa rangatira o Tu Teao
 
Nga Maihi fundraised and families donated what they could to build the first whare kai, Te Whakaruru mai o te Rangi. Work began in 1937, the chief carpenter was Reihana Samuels. Although it had not been fully completed, in 1939, just prior to WWII, Te Whakaruru mai o te Rangi was opened.
 
 
 
In 2002, the old dining hall was deconstructed and a new dining hall erected, by the carpenters assisted by Cojack Leef, Noel Paul, Matiu and others. On October 2003, the new dining hall, Te Whakarurumai o te Rangi, was opened by Judge Layne Harvey of Nga Maihi. The church ceremonies were conducted before sunrise by Ringatu Tohunga Koro Tutua.
 
 
 
Te Iwi o Nga Maihi
 
Ka tirohia e tetahi whanau karangatanga o Ngati Awa e noho ana i Te Teko. Ka whaia ake e ratou te ahua o te ingoa o Nga Maihi no nehe noa ra, he ingoa no te iwi mai i Te Wairoa, ki Te Urewera ki te rohe katoa o Mataatua, e mohiotia nei i tenei ra. I runga i nga korero whakahekenga iho i a Nga Maihi, ka whakaarohia e te whanau te hapu karangatanga mo ratou i runga hoki i nga whakamarama me nga whakahekenga iho ki tena, ki tena o ratou oti ana te karangatanga hapu mo ratou i tenei wa.
 
He maha atu ano ngä körero ki te ingoa nei. Ko Nga Maihi he hapu no Ngati Pötiki, ngä uri no Te Rangi-monoa. Heoi anö ki ngä uri o Te Rangikawhaki, ko Nga Maihi tetahi o ngä tamariki o Te Rangi-monoa me töna hoa wahine tuarua, kia Te Rangi Waikura.
 
Tetahi korero ano i tonoa atu e Te Rangi-monoa ki nga maihi whakairo mo runga i te wharenui o Ruamano. Heoi anö he körero atu anö, ko Nga Maihi he tama na Ruamano na, ko Ruamano he taniwha e noho i a Papuni. Ko Papuni he roto i te taha rawhiti o Maungapohatu. Kua maroke i tenei wa. E haere nei te korero, ko Nga Maihi he uri no Te Rangimonoa.
‘....E rua nga ingoa tipuna kia Awanuiarangi. Ko Te Awanuiarangi tuatahi he tama na Toi Kairakau i tapahia nga uri ko Ngati Awa kei te Taitkoerau me Taranki ara, ko Te Atiawa. Ko Awanuiarangi tuarua i ahu mai i a Toroa, ko Ruaihona, ko Te Tahinga o te ra kia Awanuiarangi mo te takanga iho ki tana tama kia Rongotangiawa. Ka tapaina te ingoa kia Ngati Awa te iwi e noho nei i te rohe o Toi.’
 
 • Toroa
  He iti noa iho nga tangata e noho ana i te rohe nei i te uhanga mai o te waka o Mataatua. Ko Toroa te kaiarahi i te waka ki tana tuahine kia Muriwai tana teina kia Puhi me Wairaka te tamahine a Toroa. Ko Toi Kairakau te tangata whenua ki ngä hapu a Te Oneone, Te Tini o Toi, Te Tini o Kawerau. I nga nohonoho tahitanga ka honohono haere nga uri e tipu ake ana
 • Te Marangaranga
  ‘....Ko Te Marangaranga he tangata whenua e noho ana i runga i a Putauaki. Ka huri te waka, ka noho ia i runga i Putauaki. He poto te wa e karangatia ana nga uri no Te Marangaranga. Koia te rangatira e whai haere ana i te awa o Rangitaiki. Ka haere ano te wa, ka tipu haere ake nga whanau hou, ka kore haere te hapu a Te Marangaranga me te iwi Nga Maihi nei’.
  He uri o Te Marangaranga na Te Tini o Toi. Na Toi ko Whaitiripapa, na Whaitiripapa ko Te Marangaranga. Kei ngä körero a ngä kaumatua, ëhara tënei iwi i te iwi whawhai. I moemoe tonu iho nga uri o Te Marangaranga ki nga uri o Ngati Mahu, o Nga Maihi me Ngati Awa.
 • Te Rangimonoa me Ruamano
  He körero täwhito ko Maihi te tama a Te Rangi-monoa. Ko Rangi-waikura töna whaea, te wahine tuarua a Te Rangi-monoa. Ka tono a Te Rangi-monoa te ingoa Nga Maihi nä nga maihi whakairo i runga i te whare tipuna o Ruamano. E ai ki Te Peehi, ko Maihi te tama a Ruamano. He taniwha moana a Ruamano i papanui i tuawhenua ai e noh o ana .